🔸غربت

🔸گمنامي

🔸مظلوميت

🔸عطش

را در #يادمان_شهداي_عمليات_رمضان از نزديك بايد ديد 


برچسب‌ها: ،موضوع :